Medina

De filosofische praktijk Medina begeleidt mensen en organisaties bij een intensieve reflectie op wie zij zijn, hun ambitie(s) en in samenhang daarmee, hun toekomstperspectief. Invalshoek hierbij vormt de narratieve psychologie, waarin het verhaal dat de persoon vertelt over zichzelf en zijn wereld centraal staat. Ieder mens geeft door middel van dit verhaal op zijn eigen manier betekenis (waardering) aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven. Ook voor organisaties zijn verhalen van essentiële betekenis als het gaat om hun zelfbeeld: de organisatie als verhaal.

Medina richt zich in zijn dienstverlening op zowel het bedrijfsleven als particulieren. Onze dienstverlening omvat op dit moment een drietal specifieke benaderingswijzen: ZKM-Organisatie®, de ZelfReflector® en Reflect-on®. ZKM-Organisatie helpt organisaties bij een fundamentele bezinning op de identiteit, de missie en de ambities van de organisatie voor de toekomst. De ZelfReflector richt zich vanuit een thematische invalshoek (zingeving, loopbaan, jongeren, ouderen, levenskunst, werkbeleving) specifiek op bepaalde doelgroepen en/of thema's. En Reflect-on [thema] is een online methodiek die mensen uitnodigt om via het verbinden van (hun) gevoelens aan een aantal zinnen (waardegebieden) input te genereren voor nadere reflectie m.b.t. een specifiek thema. Elders op deze website treft u een overzicht van deze producten aan.

De naam Medina hangt samen met de locatie waar wij gevestigd zijn: het woonensemble ‘Medina’ in het centrum van Eindhoven. Dit is, vrij naar bouwtypologieën in Noord Afrika en Klein-Azië, een ommuurd gebouwenensemble dat je als een kleine stad zou kunnen beschouwen. Een enclave waarbinnen, als ware het een oase, in de vorm van 'een prachtig groen geterrasseerd ensemble', gewerkt en gewoond kan worden in de luwte van het drukke stedelijke leven.