Zelfkonfrontatiemethode

De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een wetenschappelijk onderbouwde, systematische ontdekkingstocht door het eigen leven. Het is een persoonlijk onderzoeks- en begeleidingsinstrument, een methodiek die mensen in staat stelt tot intensieve reflectie op hun leven, studie en/of werk en andere relevante thema’s. Een methode die van de persoon een actieve opstelling vraagt om als zelfonderzoeker de samenhang tussen verleden, heden en het perspectief op de toekomst in het eigen levensverhaal onder ogen te zien en daaruit consequenties te trekken.

De ZKM en de onderliggende waarderingstheorie zijn ontwikkeld door prof. dr. H.J.M. Hermans en drs. E. Hermans-Jansen. Deze theorie en methode zijn gebaseerd op de narratieve psychologie waarin het verhaal dat de persoon vertelt over zichzelf en de wereld centraal staat.

Een zelfonderzoek is bij uitstek geschikt voor mensen met persoonlijke vragen, zingevingsvragen, studie- en/of beroepskeuzevragen, loopbaanvragen, bij reïntegratie en voor mensen met (dreigende) burn-out. Meer in het bijzonder is de ZKM geschikt voor mensen, 16 jaar en ouder, die een belangrijke beslissing willen nemen, voor een ingrijpende verandering in hun leven staan (echtscheiding, pensionering, emigratie, e.d.), persoonlijke belemmeringen willen doorbreken of die een nieuwe richting willen kiezen in hun leven en/of loopbaan.

De duur van het totale zelfonderzoek is ongeveer 10 uur, verdeeld over een aantal gesprekken, binnen twee weken te realiseren.

Download folder