ZKM-Organisatie

ZKM-Organisatie® is een methodiek die organisaties in staat stelt tot een systematische reflectie op hun missie en ambitie; of andere voor hun functioneren relevante thema’s. Invalshoek daarbij is het verhaal van de organisatie.

ZKM-Organisatie is bruikbaar zowel voor ondernemingen als voor overheidsorganisaties, non profit organisaties, vrijwilligersorganisaties e.d. Ook ondernemingsraden kunnen hier hun voordeel mee doen.

De grote kracht van ZKM-Organisatie is dat de organisatie zelf de regisseur van het proces is. En niet een externe adviseur. Het gaat om het verhaal van de (eigen) organisatie, zoals dat door de organisatie zelf beleefd en geëxpliciteerd wordt.

ZKM-Organisatie gaat niet alleen over het verhaal van de organisatie. Het gaat ook om de (hoofdrol)spelers en de positie die deze in het verhaal en ten opzichte van elkaar innemen. Zij maken uiteindelijk het verhaal. Door deze persoonlijke posities in het verhaal te betrekken, ontstaat er meer begrip voor de verschillen hierin en de meerwaarde die deze verschillen voor het geheel kunnen hebben.

De werkwijze zoals deze in het kader van ZKM-Organisatie de afgelopen jaren is ontwikkeld, maakt het mogelijk op een gestructureerde wijze verschillende groeperingen binnen de organisatie bij het proces te betrekken, waardoor het verhaal van de organisatie een breed draagvlak krijgt.

Download folder