ZelfReflector (v/h Reflect-on)

De ZelfReflector is een door Medina ontwikkelde methodiek die mensen uitnodigt om via het verbinden van (hun) gevoelens aan een aantal zinnen (waardegebieden) input te genereren voor dialoog en reflectie m.b.t. een specifiek thema. Als basis wordt hierbij gebruik gemaakt van een poel van wetenschappelijk onderbouwde positieve en negatieve affecten.

Het is daarbij mogelijk per thema c.q. per situatie, op verzoek van en in overleg met een opdrachtgever, een specifieke ZelfReflector te vervaardigen, waarna de betreffende opdrachtgever deze kan laten ‘scoren’ door groepen mensen of individuen. Hiernaast bestaat er een aantal gestandaardiseerde varianten van deze methodiek.

De ZelfReflector richt zich zowel op organisaties en teams binnen organisaties als op individuele personen, die zich op een bepaald thema willen bezinnen.

De ZelfReflector in deze verkorte versie is geen ZKM, maar veeleer een quick scan-achtige benadering, die relatief snel tot resultaten leidt.

Er bestaat op dit moment een aantal gestandaardiseerde varianten van deze methodiek:

- ZelfReflector Engagement
- ZelfReflectorWerkbeleving
- ZelfReflector Loopbaan
- ZelfReflectorOuderen
- ZelfReflector Levenskunst
- ZelfReflector Zingeving

De ZelfReflector is een online methodiek, met een digitale (individuele of groeps-) rapportage. De technische realisatie hiervan is in handen van Psycro BV.

Kern van deze rapportage is het spreidingsdiagram.

Hiervan is tevens een dynamische versie beschikbaar, waarmee interactief de verschillende groeps- en individuele affectieve profielen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Download spreidingsdiagram