Medina

Medina | dialoog & reflectie is een plek om samen stil te staan bij de wezenlijke vragen van ons mens zijn en hoe deze een rol spelen in iemands persoonlijke leven. Anders dan bij een therapeutische praktijk gaat daarbij om een ontmoeting, een dialoog, tussen twee gelijkwaardige individuen, waarbij de een zich meer verdiept heeft in een aantal thema's op het gebied van zingeving en levenskunst dan de ander. Dat maakt hem niet tot een exclusieve 'deskundige', want iedereen is deskundig als het om zijn eigen leven gaat.

Medina is een toegankelijke praktijk, waar je gemakkelijk binnen loopt voor een oriƫnterend gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. We kunnen ook samen een wandeling maken. Vaak is zo'n gesprek voldoende om je een scherper zicht te geven op de vraag waarmee je worstelt. Als je vervolgens verder met deze vraag aan het werk wilt, kunnen we afspraken maken over een aantal gesprekken daarover.

Je kunt ook kiezen voor een meer fundamentele aanpak in de vorm van een zgn. 'autobiografische reflectie'. We kijken daarbij samen op een gestructureerde manier naar je levensverhaal, de belangrijke momenten daarin, de eventuele rode draad, en we proberen samen op basis daarvan een realistisch toekomstperspectief te formuleren.

De naam Medina hangt samen met de locatie waar tot begin 2023 woonde en werkte: het woonensemble 'Medina' in het centrum van Eindhoven. Een plek waarbinnen, als ware het een oase, in de vorm van 'een prachtig groen geterrasseerd ensemble', gewerkt en gewoond kan worden in de luwte van het drukke stedelijke leven.

Mijn praktijk is inmiddels gevestigd in de BunkerToren aan de Vincent van den Heuvellaan, op loopafstand van het centrum van Eindhoven en vrijwel tegenover het Centraal Station

Medina als filosofische praktijk is lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Ik houd mij aan de gedragscode zoals deze door deze vereniging wordt gehanteerd.

Joep Wijsbek