Filosofische leeskring

In de filosofische leeskring worden gezamenlijk interessante teksten op het gebied van zingeving en levenskunst gelezen en besproken. Als vertrekpunt staat hierbij het boek Levenskunst à la carte centraal, omdat dit een breed palet aan invalshoeken bevat, waaruit per keer een bepaald hoofdstuk gekozen wordt. In mijn praktijk beschik ik hiernaast over een uitgebreide bibliotheek aan relevante boeken en artikelen, waaruit in onderling overleg een keuze gemaakt kan worden. Uiteraard kunnen daarbij ook andere, door de deelnemers ingebrachte teksten, aan de orde komen.

De filosofische leeskring wordt als regel eenmaal per maand georganiseerd. Meestal ’s avonds, circa 2 à 2½ uur. Het aantal deelnemers bedraagt minimaal vier en maximaal acht personen. De filosofische leeskring kan ook ‘op locatie’ worden georganiseerd.