Tussen Zon en Maan

Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid
'Tussen Zon en Maan' is een dialoogspel, gemaakt door Christa Anbeek, over ervaringen van chaos en schoonheid. Hevige verliefdheid, verlies van een dierbare, weten dat je zelf niet lang meer zult leven, een bergtop met een schitterend uitzicht bereiken. Positief of negatief – zulke ‘contrastervaringen’ zijn ontregelend. Wat blijkt van waarde te zijn? Wat biedt houvast of geeft weer richting? Roept zo’n ervaring aanvaarding (zon) op of verzet (maan)? In dit dialoogspel leg je met vijf à acht deelnemers een reis af tussen ‘zon’ en ‘maan’.

Het is een individuele groepsreis van zeven etappes of bijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur: samen zoek je de zin of zinloosheid van je eigen ervaringen, waarbij je soms nieuwe betekenissen ontdekt. De volgorde, de thema’s en de opdrachten van de etappes zijn zorgvuldig uitgekozen en getest.

Elke etappe heeft een thema:
1. Van waarde zijn – Wat laat zich in jouw contrastervaring als bijzonder waardevol zien?
2. Geborgen zijn - Waar voel je je thuis te midden van ontreddering?
3. Mens zijn - Als wij niet alles in eigen hand hebben, wie zijn we dan als mens?
4. De kanteling - Hoe helpen aanvaarding en protest ons verder?
5. Geïnspireerd zijn - Welke 'lichtende sterren' wijzen je de weg?
6. Onderweg zijn – Welke dromen willen we waarmaken?
7. Samen zijn - Terugblikken, vooruitkijken en afscheid nemen.
Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt elke reisgenoot geacht een voorbereidende opdracht te doen. Deze opdrachten vind je in de reisgids bij dit spel.

Tussen zon en maan is ontwikkeld door Christa Anbeek (hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de Vrije Universiteit en voormalige docent Bestaansfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek), Hester van Zuthem (ontwerper bij Active Cues - speelse innovaties voor de zorg) en Willem Jan Renger (hoofd Innovatie Studio Hogeschool voor de Kunsten Utrecht).

Bij voldoende belangstelling kan dit spel gespeeld worden op een in onderling overleg nader te bepalen locatie. Ik spreek uit eigen ervaring, als ik zeg dat dit een boeiend spel is.