Mijn boeken

De afgelopen jaren heb ik drietal boeken geschreven, waarin de methodiek zoals ik deze in mijn praktijk Medina heb ontwikkeld nader wordt beschreven.

Als het om 'ZKM-Organisatie®' gaat, zijn dat De organisatie als verhaal en De Dialogische Organisatie.

De 'ZelfReflector®' wordt beschreven in het boek Leef! Zingeving, zelfreflectie en levenskunst. Daarin wordt tevens uitvoerig ingegaan op de achtergronden van deze methodiek.

Ik ben echter in 2009, na het verschijnen van De Dialogische Organisatie, met mijn organisatie-adviespraktijk gestopt. En heb ik besloten me meer te gaan toeleggen op de thema's 'zingeving' en 'levenskunst'.

Met de ZelfReflector werk ik sinds enkele jaren niet meer. Deze methodiek wordt nog wel gebruikt door een aantal ZKM-coaches, aangesloten bij de ZKM vereniging (https://www.zkmvereniging.nl).

In 2013 verscheen mijn boek Levenskunst a la carte. In dit boek zijn 17 verschillende verhalen over levenskunst verzameld, elk met een meer theoretische en een meer persoonlijke dimensie. Deze bundel is een handreiking aan iedereen die zich de kwaliteit van zijn eigen leven ter harte neemt.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in mijn visie op de ontwikkeling van organisaties, heb ik hier in pdf een beknopte samenvatting van mijn concept van 'de dialogische organisatie' opgenomen.Download Op weg naar een dialogische organisatie