De organisatie als verhaal

Dialoog en reflectie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van organisaties, leiders, teams en medewerkers

Auteurs Van Loon R., Wijsbek J., (red.) (2003)

Met bijdragen van: Kate Clarke, Wessel Ganzevoort, Rob Groeneveld, Koos Hafkamp, Hubert Hermans, Rens van Loon, Anja Munters, Leike van Oss, Rob Vinke, Joep Wijsbek en Peter Zomer

Organisaties streven voortdurend naar verbeteringen: verbetering van de service aan de klant, verbetering van de samenwerking tussen de medewerkers, verbetering van het management? Het valt echter niet altijd mee dergelijke verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren. Op zulke momenten kan het helpen de organisatie en haar medewerkers eens vanuit een heel nieuw perspectief te benaderen. Niets minder dan zo?n ?paradigmaverandering? is het doel van de in dit boek beschreven methode. De verschillende auteurs kijken naar organisaties als verhalen waarbinnen en waarmee mensen betekenis geven aan hun werk en aan hun eigen bestaan. Hierbij maken zij gebruik van de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM). Deze methode is een uitstekend hulpmiddel voor wie behoefte heeft aan enige (zelf)reflectie en kan gebruikt worden op alle niveaus van de organisatie ? van de individuele medewerker tot de organisatie als geheel. De organisatie als verhaal is geen droge theoretische verhandeling; integendeel, de nadruk ligt juist op de praktische toepassing van de beschreven methode. Een verrassend en inspirerend boek, dat een nieuw licht werpt op uw organisatie en haar medewerkers.

De redacteuren, Joep Wijsbek en Rens van Loon, hebben beiden ruime ervaring met advieswerk en coaching. Daarbij maken ze al langere tijd gebruik van de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) en van andere elementen uit het gedachtegoed van emeritus hoogleraar persoonlijkheidspsychologie Hubert Hermans. Ook de overige auteurs hebben hun sporen in het (organisatie)advieswerk verdiend.


Uit de inhoud

De paradigmaverandering
1 Organiseren als menselijk leven
2 Luisteren naar het verhaal van de medewerkers
De uitdaging voor de organisaties van morgen

Intermezzo 1: Van prestatie naar waardering

Theorie en methode
3 Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode: Uitgangspunten en aanpak

Intermezzo 2: Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode

Het niveau van de organisatie als geheel
4 Zelfverhaal en organisatieverhaal
5 De organisatie als verhaal

Intermezzo 3: The Dialogical Self: levensverhalen

Het niveau van de leider(s)
6 De ?Dialogical Leader?. De weg naar excellent leiderschap

Intermezzo 4: The Dialogical Self: meerstemmigheid

Het niveau van het team
7 De Team Konfrontatie Methode (TKM) en het Team Positie Repertoire (TPR): Cultuurontwikkeling en teamleren door het ontwikkelen van innerlijke en gezamenlijke dialoog

Intermezzo 5: Zin, dromen en fundamentalisme

Het niveau van de medewerkers
8 Individuele coaching in organisaties op basis van de Zelfkonfrontatiemethode
9 Met jezelf in gesprek gaan:
De Zelfkonfrontatiemethode en Burn-out
10 De Zelfkonfrontatiemethode en het ontwikkelen van
competenties: een optimale match?

Intermezzo 6: De tijdgeest - Hubert Hermans

Aantal pagina`s: 228

ISBN 9789023239468
ISBN10: 9023239466