Filosofisch café

In het filosofisch café wordt geprobeerd het begrip 'levenskunst' door middel van een op socratische leest geschoeide dialoog praktisch handen en voeten te geven. Onder 'levenskunst' wordt in dit verband verstaan: het zorgvuldig ontwikkelen van een innerlijke gesteldheid ofwel eigen levenshouding, op grond waarvan je op je eigen manier in de wereld staat. Als een vorm van zelfexpressie op basis van reflectie en oefening, om zodoende de kwaliteit van het eigen leven te ontdekken, bewaren en bewaken. De levenskunstenaar wil 'iets' bereiken met haar of zijn leven. De vraag is wat en hoe? Welke deel van je leven verdient aandacht? Wat zijn op dit gebied de codes? Hoe pak je dat aan? En wat is het achterliggende doel dat je in je leven wilt bereiken?

Het filosofisch café wordt als regel eenmaal per maand georganiseerd. Meestal 's avonds, circa 2 à 2½ uur. Op dit moment vindt er elke twee weken een filosofisch café bij Inloophuis de Eik, specifiek afgestemd op de doelgroep mensen met kanker en hun naasten in de regio Zuidoost-Brabant. Als leidraad hierbij worden de zes centrale thema?s uit het boek Rimpeling. Autobiografisch schrijven voor mensen met kanker, door Jeroen Hendriksen gebruikt. Het aantal deelnemers bedraagt minimaal vier en maximaal acht personen.

Het komend seizoen werken we vanuit het prachtige boek van Edithe Eger Het Geschenk, waarin zij 12 levenslessen heeft opgenomen uit haar eigen praktijk die zij ons wil meegeven. Edith is een vooraanstaand Amerikaans psychotherapeute en Holocaust-overlevende. Zij schreef eerder het bekende boek De keuze.

De begeleiding van dit filosofisch café berust bij Joep Wijsbek. Joep Wijsbek is filosoof, werkzaam vanuit zijn eigen filosofische praktijk en als vrijwilliger verbonden aan de Eik.

Download Het Geschenk - Edith Eva Eger