Levensverhalen

Het leven van ieder van ons lijkt vaak op een traject met hindernissen en met hoogte- en laagte-perioden. Voor velen van ons gaat het daarbij om vallen, opstaan en weer verdergaan. We kunnen veerkracht vinden wanneer we de moeilijkheden niet uit de weg gaan, maar een plek geven in onszelf en er, enigszins gerijpt, doorkomen.

De grote levensgebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind of de dood van een naaste, en de verjaardagen ervan kunnen triggers zijn, die wat met ons doen en onze evidente leefpatronen door elkaar schudden.

Het is van belang van je levenstraject een levensverhaal te maken. Een aantal van ons loopt in het leven echte trauma's op. Ook een trauma kun je overleven. Als je de kracht vindt om er doorheen te gaan en te kijken naar de veerkracht en de draagkracht die je erin kunt ontwikkelen, kunnen trauma's leiden tot meer innerlijke kwaliteit en kunnen ze stapstenen worden bij je innerlijke groei als mens.

Bij de narratieve duiding van je levenstraject kun je mogelijk mijlpalen aanduiden in je leven: mijlpalen die je later vanuit een soort actieve herinnering nog steeds kracht en vertrouwen kunnen geven. Ook is het belangrijk om regelmatig eens opnieuw en anders te kijken naar vroeger. Zo kunnen bepaalde gebeurtenissen, die in een vroegere fase mogelijk een negatieve inkleuring hadden later, door nieuwe ervaringen intussen, er heel anders gaan uit zien. Wat gebeurd is in het verleden, hoeft immers geen statisch karakter te hebben. We zijn als mens namelijk in staat om later vroegere gebeurtenissen anders te kaderen en bijvoorbeeld positiever in te kleuren.

Actief stilstaan bij je verleden en er creatief mee omspringen, kan ook de basis vormen voor nieuwe accenten in de toekomst en voor koerswijzigingen, die heel subtiel toch een groot verschil kunnen maken.

Met het uitwerken van je levenslijn ontwikkel je een eigen verhaal, waarmee je als het ware telkens opnieuw een nieuwe werkelijkheid schept door je veranderende persoonlijke belichting en interpretatie van wat zich heeft afgespeeld en je toenemende inzicht in de samenhang van ervaringen.

Je kunt je 'autobiografie' eventueel ook in de vorm van een boek publiceren. Desgewenst kan ik je daarbij een helpende hand reiken. De afgelopen jaren heb ik in samenspraak met de opdrachtgever op deze wijze meerdere zgn. 'levensboeken' vervaardigd.