Levenskunst

Levenskunst is de kunst om je leven zodanig vorm te geven, dat het je een positieve kwaliteit oplevert. ‘Kwaliteit van leven’ is daarbij een meervoudig samengesteld begrip. Daarin worden vier dimensies onderscheiden: een fysieke, een psychologische, een sociale en een spirituele. Werken aan een positieve kwaliteit van leven betekent dat je aan alle vier deze dimensies in een onderling evenwichtige manier aandacht besteedt.

Levenskunst is van oudsher een belangrijk begrip binnen de filosofie. Maar ook binnen de psychologie wordt hieraan in toenemende mate aandacht besteed, meer in het bijzonder in de positieve psychologie. Daarnaast zijn er tal van andere interessante invalshoeken, zoals het taoïsme, het boeddhisme, het humanisme e.d.

Een aantal van deze invalshoeken komt aan de orde in mijn boek Levenskunst à la carte. Ik heb in dit verband 17 gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende zienswijzen op het gebied van de levenskunst gevoerd en de resultaten daarvan samengevat in dit boek. Met daarbij per onderdeel een literatuuropgave voor verdere verdieping.

In mijn praktijk besteed ik hieraan onder andere aandacht in een filosofisch café, een filosofische leeskring en met het door Christa Anbeek ontwikkelde spel ‘Tussen Zon en Maan’.