De Dialogische Organisatie

Auteur Joep Wijsbek (2009)

Het wordt tijd dat we, na de eenzijdige nadruk op financieel-economische ratio?s van de laatste jaren, weer eens stilstaan bij datgene waar het ook om draait in onze organisaties: de betekenis die mensen ontlenen aan het samen ergens aan werken. We komen de zingeving van een organisatie op het spoor door ons te richten op drie kernvragen: Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En wat zijn onze ambities voor de toekomst? De Dialogische Organisatie helpt de lezer antwoord te geven op deze vragen in de vorm van een verhaal, een ?Corporate Story?.
De gedachte die in dit boek nader wordt uitgewerkt is dat de hedendaagse organisatie geen vastomlijnde identiteit kent. Een organisatie is in een continu proces op weg zichzelf vorm te geven, resulterend in een dynamische, narratieve identiteit. Daarbij speelt de dialoog een essenti?le rol. De dialoog tussen leiding en medewerkers, tussen organisatie en stakeholders, tussen maatschappij en organisatie. Een geslaagd proces van dialoog kan resulteren in een gemeenschappelijke betekenisgeving, die zijn weerslag vindt in ?het verhaal van de organisatie?. Hoe zo?n proces werkt laat de auteur zien aan de hand van twee casussen: de Autoriteit Financi?le Markten (AFM) en de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente Dordrecht.
De Dialogische Organisatie zet ook de ZKM-Organisatie? uiteen, een methodiek waarmee het proces van deze dialoog in de organisatie gefaciliteerd kan worden. Ter illustratie zijn acht dialogen opgenomen, waarin deze methode nader tegen het licht gehouden wordt. De auteur gaat in gesprek met leiders van organisaties (Arthur Docters van Leeuwen, Martien Stevens), met wetenschappers en adviseurs (Paul de Blot, Hubert Hermans, Thijs Homan, Harry Kunneman, Rens van Loon en Cees Zwart).
De Dialogische Organisatie is een uitdagende mix van theorie, praktijk en reflectie, bestemd voor iedereen die in het functioneren en de ontwikkeling van hedendaagse organisaties ge?nteresseerd is.
Het voorwoord bij dit boek is van Herman Wijffels. De dialogen met de deskundigen werden opgetekend door Peter Schmitz.


Over de auteur
Joep Wijsbek heeft filosofie en psychologie gestudeerd. Hij heeft een ruime ervaring in uiteenlopende functies in het bedrijfsleven: bestuurder, manager, consultant. De laatste jaren houdt hij zich vanuit een eigen adviespraktijk (www.medina.nu) vooral bezig met de begeleiding van mensen en organisaties die behoefte hebben aan een intensieve zelfreflectie en het op basis daarvan ontwikkelen van een nieuw perspectief voor de toekomst.Uit de inhoud

Voorwoord
Dankbetuiging
Inleiding

1 De organisatie als een verhaal in de tijd
2 Dialoog met Arthur Docters van Leeuwen
3 De affectieve grondstructuur van het verhaal
4 Eerlijke en transparante financi?le markten
5 Reflect-on Corporate Story AFM
6 Dialoog met Hubert Hermans
7 De dialogische organisatie
8 Dialoog met Thijs Homan
9 Zingeving
10 Dialoog met Paul de Blot
11 De organisatie als een zingevend samenwerkingsverband
12 Dialoog met Cees Zwart
13 Stadsbeheer Dordrecht, regisseurs in wording
14 Dialoog met Martien Stevens
15 Dialoog met Rens van Loon
16 Dialogisch leiderschap
17 Dialoog met Harry Kunneman

Epiloog
Geraadpleegde literatuur


Aantal pagina`s: 140

ISBN: 9789023244981