Hoop

100 wetenschappers, kunstenaars en ondernemers vertellen wat hun hoop geeft.

Het zijn vreemde tijden, met veel zorgwekkende ontwikkelingen op politiek, cultureel, maatschappelijk en ecologisch gebied. Daardoor kijkt Joris Luyendijk voor het eerst in zijn leven niet met onvoorwaardelijk vertrouwen naar de toekomst. Tegelijk weet hij dat er ongekend veel goed gaat in de wereld. Het probleem is alleen dat dit lang niet altijd goed zichtbaar is. Daarom vroeg Luyendijk aan 100 wetenschappers, ondernemers en kunstenaars: ‘Hoe hou jij hoop?’

Gerard ’t Hooft (Nobelprijswinnaar Natuurkunde), Louise Vet (hoogleraar Ecologie), Bibian Mentel (atleet), Stine Jensen (filosoof), Micha Wertheim (cabaretier), Griet Op de Beeck (schrijver), Merlijn Twaalfhoven (componist), Jeroen Smit (journalist), Dick Swaab (hersenwetenschapper), Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Lavinia Meijer (harpist) en 89 andere experts geven in dit boek hun antwoord.

Het resultaat is een verzameling verrassende inzichten die duidelijke vooruitgang laten zien.

Hoop is geschreven door Tim van Opijnen (professor Microbiële Systeembiologie aan Boston College), Mark Geels (viroloog en associate director bij MSD Animal Health) en Joris Luyendijk.

Het is een boeiend boek, omdat het een aantal inzichten bij elkaar brengt met een positief karakter. Zonder daarbij voorbij te gaan aan het feit dat er vandaag de dag (ook) veel problemen zijn in onze wereld, op het gebied van het klimaat, de geopolitieke verhoudingen, opkomend extremisme e.d.
Het lijkt mij belangrijk deze positieve accenten ook een plaats te geven in onze kijk op de wereld en ons dagelijks bewustzijn.

Hoe we de aarde redden
Een interessant boek in dit verband is tevens Hoe we de aarde redden, door Douwe Faber, m.m.v. onder andere Ad van Wijk, hoogleraar energietransitie, Diederik Samsom, Marjan van Loon (Shell) en Ulco Vermeulen (Gasunie).

Opmerkelijk is dat de deskundigen die in dit boek aan het woord komen allemaal optimistisch zijn over de toekomst. Ze geven antwoord op heel veel vragen. Wie gaat bijvoorbeeld de rekening betalen? Wordt het klimaat onze ondergang, of is de wereld nog te redden?